Het Haakje

Het Haakje biedt diverse mobiele zorg, om de tekortkomingen van bestaande psychiatrische hulpverlening aan te vullen.

logo het haakje

Welkom op de website van Het Haakje.

We bieden verschillende soorten hulp, bijvoorbeeld: - Samen uitzoeken van de actuele noden van de zorgvrager. - Stilstaan bij de crisisvaardigheden van de zorgvrager. - Ondersteuning bij de zoektocht naar een passend verder traject. - Ondersteuning tijdens wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ondersteuning is mogelijk aan huis of in de praktijk. Ondersteuning kan ook telefonisch en/of online. Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn: vragen staat vrij. Ook verpleegkundige handelingen zijn mogelijk, zoals: - Wondzorg. - Inspuitingen. - Medicatie klaarzetten. - ... Onze ondersteuning loopt in theorie maximum een jaar. Vanaf de start van onze begeleiding bekijken we samen met de zorgvrager waar we naartoe werken, bijvoorbeeld: ambulante opvolgen/ opname/ dagkliniek ... We streven ernaar om ten laatste na een jaar een gepast en aansluitend zorgtraject te vinden. In het ondersteuningstraject trachten we de zorgvrager te stimuleren om zelf contact te houden met de reeds betrokken hulpverleners en (thuis)context. Hiernaast blijft de beslissing van hoe een verder traject zal lopen steeds in handen van de zorgvrager. Wij zijn steeds bereid om hierbij begeleiding en/of opvolging te bieden.

Eline

Zorgverlener

Nina

Verpleegkundige

Klik op mijn foto om meer te weten te komen over mij

Voor informatie of vragen: info@hethaakje.be